Bilder

                                              
   M/S Wilhelm Tham glider förbi på Göta kanal precis utanför matsalen.                     
 
 Interiörer från hotellet.

 Salongen.      

 Matsalen vid juletid.                                                                                               


 Kanalhotellets afrikanska arv.
                                                                         
 Kanotister passerar på kanalen.